Hoş geldiniz!

Benim derdim ne?

Muradım orada burada gördüklerimi, gözüme çarpanları ,gözüme batanları,gözden kaçanları, gözüme girenleri, özellikle basındaki Türkçe yazım ve söyleyiş detaylarını,habercilik hatalarını,sevaplarını yazıvermek...

Kimseyi kırmak,aşağılamak yok...

Eleştirilerin zekice ve efendice yapılanları kabulüm..

Saygılar...
23 Şubat 2012 Perşembe

Malumun ilamı mı ilanı mı?Mehmet Yılmaz “Malumun bir kez daha ilanı başlığını atmış Hürriyet'teki yazısına.
(İlam)ı (ilan) etmese,iki kelimeyi karıştırmasa daha iyi olurmuş.O deyimin aslı ,malumu ilam etmek.Yani(bilineni bildirmek).Malum ve ilamın aynı kökten geldiklerini bilirsek anlamı daha iyi kavrayabiliriz.Bilineni bildirmeye, açık olan bir şeyi açıklamaya gerek yok anlamında.Malum ve ilam kelimeleri Arapça ilm (ilim) علمkökünden türemiş.İlim hem bilim hem de bilgi anlamında kullanılıyor.Malum’un معلوم bilinen,bilindiği gibi anlamları var.İlam اعلام ise hem bildirme,hem de mahkeme kararını gösteren belge demek.Sonuçta,malumu ilam etmek deyimi pek de olumlu bir anlam içermiyor..
İlim kökünden gelen bazı kelimeleri anımsayalım; alim,allame,malum,ilam,talim,muallim.
Peki ya ilan? O bambaşka bir kelime.
İlan اعلان Arapça (alen,aleniyet) kökünden geliyor.Duyuru,duyurma,bir şeyi açıkça ortaya çıkarma anlamları var.İlam ve ilan kelimelerinin köklerini bilirsek karıştırma olasılığımız azalır.
Peki ilan'la aynı kökten gelen bazı kelimeler neler?
Aleni,aleniyet,alenen ve elbette ilanı aşk...

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19970433.asp

Aynı hata gazetelere verilen bir ilanda da görülüyor.Üstelik ilan bir yayınevine ait, yani hata daha da vahim...

21 Şubat 2012 Salı

Cemaat zamir mi isim mi in mi cin mi?

Radikal’de Avni Özgürel şöyle yazıyor:http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1079122&Yazar=AVNI-OZGUREL&CategoryID=99
“Cemaat kelimesi bir zamir.Yani isim olmadığı halde isim
yerine geçen,belirli bir grubu,çevreyi tanımlamak için kullanılan bir sözcük”
Hayda! Ne diyeyim, şimdi?
Cemaat جماعتArapça bir kelime ve çoğul adı olarak
kullanılıyor.
Cem جمع kökünden türemiş Bir imama uyup namaz kılan kişiler. İnsan kalabalığı, topluluk. Bir dinden,bir mezhepten veya bir soydan olanların topluluğu, gibi anlamları var.Yani kelime türü olarak (isim).Herhalde yazarı yanıltan,cemaat kelimesinin belli bir zümreyi akla getirmesi.Bu özellik birçok kelimede var.Ordu deyince nasıl hemen aklımıza TSK,meclis deyince önce TBMM geliyorsa bu günlerde cemaat deyince de aklımıza önce Gülen cemaati geliyor.Ama bu durum kelimeyi zamir yapmaya yetmiyor (!)
Arapça’nın çok farklı bir yapısı var.Aynı kökten yani
(cem )kökünden türemiş diğer bazı kelimeleri de hatırlamak ilginç olabilir.
Cem,cami,camia,cemaat,cemiyet,mecmu,mecmua.

Bizde erkek ismi olarak kullanılan cem kelimesinin bunlarla bir ilgisi yok.O kelime Farsçadan geliyor...

11 Şubat 2012 Cumartesi

Ekrandaki yazılar,altyazı,kuşak,KJ.KJ nedir? Altyazı nedir?Kuşak yazısı nedir?

EKRANDAKİ YAZILAR TV ekranında görüntünün yanı sıra yazıdan da yararlanılır. Bazen görüntü ve yazı birbirini tamamlar, bazen de apayrı şeyler söylerler. Ekrandaki yazılar işlevlerine göre adlandırılırlar. Her birini ayrı bir yazım tekniği ve dili vardır.
ALTYAZI
Altyazı en çok ekranda başka bir yayın devam ederken flaş bir haberi
duyurmak için kullanılır.
Altyazı aynı zamanda ekrandaki kişi yabancı dille konuşuyorsa o metnin
çevirisi olarak da verilebilir.
Teknik bir nedenle banttaki sözler tam anlaşılamıyorsa bu sözler için de altyazı kullanılır. Bu yazıların daha çok kayan yazı olarak bilinen bir başka kullanım biçimi daha vardır. Bu yazı ekranda
bir yayın devam ederken sürekli olarak ekranın altından geçen tanıtım yazılarıdır. Daha çok borsa vb için kullanılırsa da hava durumu ve özet haberler için de yararlanılır.
KJ NEDİR?
KJ karakter jeneratörü kelimelerinin kısaltmasıdır. KJ televizyon
haberinde metne açıklayıcı ve tamamlayıcı unsurlar ekleyen yazı türüdür. Haberde
görüntüsü veya sesi olan kişilerin adları ve sıfatlarının, yer adlarının ekrana
yansıtılması için kullanılır. Haberlerde görürüz ,ekranda konuşan kişinin adı ve
unvanı ekrana yazılır ,işte o KJ’dir.
Örnek :
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1098631&Yazar=EZGI-BASARAN&CategoryID=97
Ezgi Başaran,TV'lerde sıkça görülen"terör uzamanları"na değindiği yazısında KJ'den de söz etmiş:
"Nereden çıkmalar,neden bu kadar önemliler,yahu bunlar kimler?Ekranın altına yerleştirilmiş karakter jeneratörüne bakıyorsunuz(KJ;isimlerin yazılı olduğu grafiğin yayıncılıktaki terimi) Bilmemkim Bilmemkimoğlu....."


             KUŞAK YAZISI
Bu da haber yayınlanırken ekranın altında sabit yazı olarak yer alır .Haberde
amaçlardan biri dikkat çekicilik olduğuna göre her gün seyircinin ilgisinin daha çok nasıl çekilebileceği düşünülmektedir .Bu nedenle haberin ana fikri ya da konuşmacının sözlerinin özeti,
daha sonra yayına girecek haber ya da programın tanıtımı bu yazılarla yapılır.
GÖRÜNTÜ MALZEMESİ OLARAK YAZI
Bazen haberin görüntüsünü olmadığı zamanlarda ya da haberin bir yerini vurgulamak için ekrana verilen yazıdır. Haberin metni aynen ya da kısaltılarak ekrana verilir. Bu yazı ekranın bir kısmını yada tamamını kaplar.Bu yazı çeşitli görüntü malzemeleriyle birlikte kullanılır.Haber özetleri de ekrana böyle verilebilir
Bu bilgileri neden yazdım? Amacım haber yazım tekniği dersi vermek değil tabii .Ekrandaki yazıları uzun uzun yazmamın nedeni çok sık yazım hatasıyla karşılaşmam.Ekrandaki yazım hatası spikerin söyleyiş hatası veya haberdeki maddi hata kadar önemlidir.Çalakalem yazılan bir ekran yazısı,habere güveni yok eder..
Türü ve amacı ne olursa olsun altyazı metinleri çok kısa, anlaşılır ve doğru bir Türkçeyle yazılmalıdır. Altyazı metni, ilgili muhabir veya editörler tarafından yazılıp kontrol edilmeli,bu
sorumluluk teknik elemana bırakılmamalıdır. Çünkü altyazı haberin ve yayının
aynasıdır.Yazımda yapılacak bir hata hemen dikkati çeker..Yazıda bir yanlış
varsa aynen ekrana çıkar.O nedenle altyazı metnini ne kadar acil olursa olsun
kontrol etmeden yayına vermemek gerekir.Ve en önemlisi altyazı yazanların elini altında muhakkak bir yazım kılavuzu olmalıdır.

Burada yanlış yazılan kelime tehdit.Eksiz haldeyken
sonu (t) ile yazılan kelime bazı ekleri aldığında eski haline dönüşür ve (d) ile yazılır.Burada kelime tehdidi olmalıydı.
Bütün olay Arapça’dan gelen bazı kelimelerin sonundaki (d) sesinin Türkçe’de (t) ye dönüşmesi.
Ahmet,Mehmet,tehdit,tahdit,tenkit,tevhit,mevlüt gibi bir çok kelimenin sonunda Arapça orijinalinde bulunan (d) sesi Türkçe’de(t) ye dönüşmüş.Kelimeler yalın halde yani eksiz kullanılırken (t) ile söylenip yazılıyor.Ama……Bu kelimelere bazı ekler geldiğinde kelime gene aslına dönüyor.Tabii özel
isimlerde bunu yazıda göremiyoruz.Ancak diğer kelimelerde bu açıkça görülebiliyor,Tenkit-tenkidi,tahdit-tahdide,mevlüt-mevlüdün,tehdit-tehdidi,ecdat-ecdadına.
Yazım hataları yalnızca haberlere mahsus değil ne yazık ki! Bazı eğlence ve magazin programları her türlü yazım hatasının bolca yapılabildiği yerler,hatalar "Nerem doğru ki?" hacmine ulaşmış.İlgi alanımızdan çıkıyorlar.Ama yukarıdaki resmi aktardığımız bazı genel kültür programlarının daha özenli olması beklenir değil mi? Nerede? Yoksa "soru oynamak,soruyu oynamak " diye bir deyim var da biz mi duymadık? Muhakkak öyledir,kabahat bizdedir.
Not: Sevgili yurdumda insanlar mükemmel(!) İngilizce (vb) biliyorlar ,ama Türkçeleri kıt,eee o zaman iyi Türkçe bilen redaktör,editör gibi meslek erbabı neden devreye girmiyor ya da sokulmuyor.A canım,bir kadro daha açıp ona da mı maaş versinler,kolej mezunu gençler üç paraya,sigortasız falan çalışıp çevirileri yapıyorlar nasılsa.

6 Şubat 2012 Pazartesi

Çözmek Çözülmek Çözünmek

"Suriye ordusunda çözünme başladı"
Murat Yetkin Radikal gazetesindeki yazısında bu başlığı kullanmış.Yazının içinde ise
"..Suriye ordusunda çözülme süreci...çözülmeyi hızlandıran bir unsur..." diyerek çözülmek fiilini kullanıyor.
Burada aynı kökten türeyen iki fiil söz konusu.Çözülmek ve çözünmek.İkisi de çözmek fiilinden türemiş.
Çözülmek:Çözme işine konu olmak,gevşeyip yumuşamak,birliğini yitirmek,dağılmak.
Çözünmek: Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir
bütün oluşturacak biçimde karışması. Yani daha çok kimyasal bir olay.
O halde başlıkta da (çözülmek) fiilinin kullanılması
gerekirdi.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1077756&Yazar=MURAT-YETKIN&CategoryID=98

5 Şubat 2012 Pazar

Akil adamlar her şeyi bilir mi?

Akil adamlar veya adam.
Tecrübesi,kariyeri,yaşı itibariyle otorite kabul edilen, belli bir alanda yönlendirici önerilerde bulunabilecek kişileri tanımlar. (İngilizce, wise men .) Daha çok bir grubu tanımladığı için genellikle çoğul kullanılır.
Akil عاقل kelimesi Arapça akıl kökünden geliyor.Akıllı demek.
Peki nasıl okunur?
A harfi uzun okunacak.Âkil biçiminde.
Adam kelimesinin okunuşunda bir sorunumuz yok zaten..

Alametifarika neyi fark eder?

Alametifarika:
En bilinen anlamı, ticari eşyalar üzerine konulan ve o eşyayı üreten veya satanı tanıtmaya, ayırt etmeye yarayan özel işaret,ticari marka,marka.Uluslararası bir terim olan trademark’ın Türkçe karşılığı.Genel olarak da ayırıcı nitelik,ayırıcı özellik demek.
Özgürlük Heykeli, NewYork'un alametifarikasıdır.Buraya kadar bir sorun yok.Sorun okunuşunda..
Alametifarika iki Arapça kelimeden oluşuyor.
Alamet : علامت
1. Belirti, işaret,iz, nişan 2. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.
Bu kelimedaki L sesi ince okunurken,ikinci A sesini de uzunokumak gerekiyor.
Farika فارقة Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan
durum veya öge.Fark kökünden türemiş.Bu kelimede de ilk A sesini
uzun okumak gerekiyor.
Yani bu terim alâmetifârika diye okunacak..