Hoş geldiniz!

Benim derdim ne?

Muradım orada burada gördüklerimi, gözüme çarpanları ,gözüme batanları,gözden kaçanları, gözüme girenleri, özellikle basındaki Türkçe yazım ve söyleyiş detaylarını,habercilik hatalarını,sevaplarını yazıvermek...

Kimseyi kırmak,aşağılamak yok...

Eleştirilerin zekice ve efendice yapılanları kabulüm..

Saygılar...
21 Haziran 2010 Pazartesi

Uzmanlık sorusu:Azerbaycan kelimesindeki sesli harfleri sayınız!

Azerbaycan أذربيجان,Azeri,Azerice..

Azerbaycan
adı çok eskiden beri kullanılıyor. Söylenişi biraz değişikliğe uğrasa da kelime pek değişmemiş .Azerbaycan’da ve o bölgede yaşayan halka da Azeri deniyor.Bu ülke ve ulusun dili de Azerice. Farsçada azer diye bir kelime var, ateş anlamında. Ayrıca özel ad olarak Azer, Hz. İbrahim’in babasının adı.Bu anlamıyla Türkçede kişi adı olarak kullanılıyor.
Ama Azerbaycan ve Azeri kelimeleriyle Azer kelimesinin bağlantısı ise tartışmalı.
Peki bu kelimelerin haber diliyle ilgisi ne?
Nedeni, Azerbaycan kelimesinin haber spikerlerinin çoğunluğu tarafından yanlış söyleniyor olması.
Azerbaycan kelimesindeki sesli harfler sırayla şunlar: a-e-a-a. İlk ve son-a- sesi uzun okunacak.Bir çok spiker tüm sesli harfleri-a- diye okuyor ki yanlış..
Azeri kelimesindeki -a- sesi de doğal olarak ve tartışmasız uzun okunacak

13 Haziran 2010 Pazar

Keşke Yazım Kılavuzu'na baksalardı!

Aslında bütün sorun kendine güvenmek,yazdığından kuşku duymamak.Oysa habercilik kuşku mesleğidir bir bakıma.Her yazdığınızdan kuşku duyacaksınız,tekrar tekrar kontrol edeceksiniz.Hele TV haberciliğinde yanlış yazılan bir kelime -altyazı veya kuşak olarak verilecekse- ekrana resimdeki gibi aynen çıkar..İyice dikkat ederseniz,bir şey sizi rahatsız eder,"acaba" dersiniz ve Yazım Kılavuzu'na bakarsınız..

Kelime bize Fransızca'dan (motocyclette) girmiş.Türkçe'de motosiklet olarak kullanılıyor.

6 Haziran 2010 Pazar

Keşke Yazım Kılavuzu'na baksalardı..


İki resim arasındaki "tek" farkı bulun!
Doğrusu takdir,Arapça'dan geliyor.Beğenme,değerini anlama ve değer biçme anlamına geliyor.
Canlı yayın sırasında birisi yanlışı farkedip hemen düzeltti..Takdire şayan (takdire değer) bir davranış..
Yeri gelmişken şayan kelimesine de değinelim. Şayan ,Farsça bir kelime.Uygun,yaraşır,değer demek..

TDK'dan bir alıntı:
"Bu aç adama yeni elbisenin ne derece faydalı olacağını okuyucularımızın takdirine arz ediyoruz."- F. Otyam.