Hoş geldiniz!

Benim derdim ne?

Muradım orada burada gördüklerimi, gözüme çarpanları ,gözüme batanları,gözden kaçanları, gözüme girenleri, özellikle basındaki Türkçe yazım ve söyleyiş detaylarını,habercilik hatalarını,sevaplarını yazıvermek...

Kimseyi kırmak,aşağılamak yok...

Eleştirilerin zekice ve efendice yapılanları kabulüm..

Saygılar...
18 Mayıs 2012 Cuma

alem mi,âlem mi?

Her ikisi de..
Yazılışı benzeyen,ama anlamları tamamen farklı iki kelime söz konusu olan..
1)Âlem: عالم  (Arapça).Âlem, dünya, eğlence, herkes anlamında.İlk heceyi oluşturan (Â) sesi uzun okunuyor...
2) Alem: علم (Arapça) a) Bayrak. b)  Minare, kubbe, sancak direği gibi yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya  süs demek.Bu kelimedeki (a) sesi kesinkes kısa okunuyor.Kalem,sanem,kadem'de olduğu gibi.

Ancak fotoğrafta görülen haberi (18.05.2012)okuyan sunucu da muhabir de aynı hatayı yaptı.Uzun okunmaması gereken (A) sesini uzun okuyarak iki kelimeyi bir güzel karıştırdılar.Çünkü televizyon haberinde sözü edilen ve çalınan şey,kubbenin tepesinde bulunan madeni süstü.