Hoş geldiniz!

Benim derdim ne?

Muradım orada burada gördüklerimi, gözüme çarpanları ,gözüme batanları,gözden kaçanları, gözüme girenleri, özellikle basındaki Türkçe yazım ve söyleyiş detaylarını,habercilik hatalarını,sevaplarını yazıvermek...

Kimseyi kırmak,aşağılamak yok...

Eleştirilerin zekice ve efendice yapılanları kabulüm..

Saygılar...
2 Haziran 2014 Pazartesi

SUİ,SUİ,SUİ....................NEDİR Kİ? SUİ NE DEMEK?

Suikast,suiniyet,suistimal,suizan gibi kelimelerde karşımıza çıkan bir garip kelime işte.
سوء  Sui  kelimesi Arapçada kötü,fena anlamına geliyor.Türkçe'de de Arapça bazı kelimelerle birlikte kullanılıp birleşik kelimeler yapıyor.
En çok kullanılanları suikast,(genellikle ünlü) bir kişiyi planlayarak öldürmek,suiniyet,kötü amaç,suistimal,görev,yetki ,güven vb kötüye kullanma,suizan her şeyde bir art niyet arama.Suizanın zıddı hüsnüzan,suiniyet'in zıddı hüsnüniyet Burada kaydetmeden geçmeyelim.
Bu maddeyi yazmak  (1.Haziran.2014) Hürriyet gazetesi İK ekine bakarken aklıma geldi.Kelimeyi fotoğraftaki gibi 2 (i) ile yazmışlardı.Ben de tereddüde düştüm.Araştırınca karşıma yukarıdaki bilgiler çıktı.Suistimal kelimesi eskiden iki (i) ile yazılıyordu(sui+istimal).Ancak zamanla ses düşmesi görüldü ve kelime artık tek (i) ile yazılıyor.Fotoğraftaki dolayısıyle gazetedeki yazılışı yanlış.Ayrıca suistmalci diye bir kelime sözlüklerde yer almıyor,böyle bir kullanım yok.Onun  yerine suistimal yapan kişi demek gerekiyor...