Hoş geldiniz!

Benim derdim ne?

Muradım orada burada gördüklerimi, gözüme çarpanları ,gözüme batanları,gözden kaçanları, gözüme girenleri, özellikle basındaki Türkçe yazım ve söyleyiş detaylarını,habercilik hatalarını,sevaplarını yazıvermek...

Kimseyi kırmak,aşağılamak yok...

Eleştirilerin zekice ve efendice yapılanları kabulüm..

Saygılar...
23 Ocak 2012 Pazartesi

ayak sürümek...nereye kadar?

23.01.2012
Deniz Gökçe,Akşam'da demiş ki:
“Özel sektör ayak sürerse komşuda iflas kaçınılmaz"

Bizim , ayak süremek diye bir deyimimiz var mı? Yok.
Buradaki fiil ne? Sürümek.
Bakın,TDK ne diyor;
Ayak sürümek
1) verilen bir işi ağırdan almak; 2) gönderilen yere isteği ile gitmemek.
O zaman Deniz Gökçe’nin cümlesi nasıl olmalıydı?
“Özel sektör ayak sürürse
komşuda iflas kaçınılmaz

http://www.aksam.com.tr/ozel-sektor-ayak-surerse-komsuda-iflas-kacinilmaz-5287y.html